Grafické práce

Příprava grafického návrhu vyžaduje vždy seznámení se záměry připravovaných webových stránek, představami zadavatele a případnými dalšími již existujícími reklamními materiály. Realizace probíhá vždy několikafázově, zpravidla na 4 - 8 kratších pracovních sessions, což obnáší přibližně týden práce. Důležité je zachovat si střízlivý odstup při tvorbě grafiky, proto nedoporučuji grafický návrh zbytečně uspěchat.

Můj grafický styl

Při tvorbě návrhů preferuji čistý přehledný styl. Jako prioritu volím vždy přehlednost a řídím se heslem "méně někdy znamená více". Snažím se dodržovat běžné grafické zásady, nemám rád "přeplácanost". Prvotní je vždy nabídka informací, které návštěvníci stránek hledají, grafické prvky by měly nasměrovat návštěvníka k předkládaným informacím, podpořit je a dotvářet atmosféru.


Ukázky grafických návrhů

Pivovar Rakovník
Pivovar Rakovník
Farma Košík
Farma Košík
Městské divadlo v Mostě
Městské divadlo v Mostě
DDM Teplice
DDM Teplice
Most k naději, o.s.
Most k naději, o.s.
Liposukce 3. generace
Liposukce 3. generace

Kolik Vás bude grafický návrh stát?

V případě kompletní realizace webu je grafický návrh obsažen v konečné ceně.
V ostatních případech je cana vypočítána na základě hodinových sazeb.